دژ معروف ترکیه به «موزه ادیرنه-بالکان» تبدیل می‌شود

دژ معروف «هیردیک» ترکیه که در جنگ بالکان به عنوان مرکز فرماندهی مورد استفاده قرار می‌گرفت به «موزه تاریخی ادیرنه-بالکان» تبدیل می‌شود.

788964
دژ معروف ترکیه به «موزه ادیرنه-بالکان» تبدیل می‌شود

رئیس اداره فرهنگ و گردشگری استان ادیرنه ترکیه از تبدیل منطقه «دژ هیردیک» که در اواخر دوره عثمانی و جنگ های بالکان به عنوان قرارگاه و مرکز فرماندهی مورد استفاده قرار می گرفت، به «موزه تاریخی ادیرنه-بالکان» خبر داد.

تعمیر و بازسازی این منطقه که به عنوان بزرگترین مرکز دفاعی ادیرنه شناخته می شود حدود سه سال به طول انجامید و اقدامات برای تبدیل آن به موزه شروع شده است. این منطقه 5.5 هکتاری تا دو سال آینده به عنوان موزه بهره برداری می شود.

احمد حاجی اوغلو رئیس اداره فرهنگ و گردشگری ادیرنه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی با اشاره به اینکه روایت تاریخی این موزه از زمان فتح ادیرنه آغاز خواهد شد، اظهار داشت:

اقدامات اولیه شروع شده و بعد از 700 روز شاهد افتتاح "موزه تاریخی ادیرنه- بالکان" خواهیم بود. به این ترتیب شمار موزه های ادیرنه به 8 عدد افزایش خواهد یافت.

دژ هیردیک از میان سی دژ ادیرنه بزرگترین آنهاست. شکری پاشا (فرمانده نظامی ترک که در سال 1912 در مقابل نیروهای بلغار و صرب که شهر را محاصر کرده بودند مقاومت کرد) 155 روز از شهر دفاع کرد. این مکان به بزرگترین موزه مشترک ترکیه و بالکان تبدیل خواهد شد».

روایت تاریخی این موزه از سال 1361 میلادی یعنی فتح ادیرنه شروع و تا امروز ادامه خواهد داشت. در این مکان همچنین به جزئیات زندگی سلطان محمد خداوندگار فاتح ادیرنه، سلطان محمد فاتح که در این شهر متولد شده و شکری پاشا پرداخته خواهد شد.

براساس اسناد وزارت فرهنگ و گردشگری ساخت این دژ در 1829 شروع شده است. مرکز فرماندهی مورد استفاده شکری پاشا نیز از مهمترین قرارگاههای این دژ بوده است. دژها در زمان جنگ های اول بالکان دارای اهمیت زیادی بوده اند که پس از پیشرفت تکنولوژی توپ های جنگی اهمیت سابق خود را از دست دادند.خبرهای مرتبط