حمایت «تیکا» از ماموران آتش نشانی کومور

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» به ماموران آتش نشانی اتحادیه کومور آموزش می دهد.

785204
حمایت «تیکا» از ماموران آتش نشانی کومور

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در چارچوب برنامه آموزش و اشتراک گذاری تجربه به ماموران آتش نشانی اداره کل امنیت غیرنظامیان اتحادیه کومور، آموزش تئوری و ایمنی می دهد.

پنج مامور آتش نشانی اتحادیه کومور در این برنامه آموزشی که روز گذشته در آنکار و شهر کوجا‌الی ترکیه آغاز شده شرکت کردند.

این برنامه آموزشی تا 26 ماه جاری ادامه خواهد داشت.

کارآموزان کوموری در چارچوب این طرح در زمینه‌های مختلف اطفا حریق، مقابله با خطرها در محل حادثه و هماهنگی در این زمینه٬ نجات و جستجو و نجات از زیر آوار آموزش خواهند دید.خبرهای مرتبط