اسکلت نهنگ آبی در موزه تاریخ طبیعی لندن

موزه تاریخ طبیعی لندن، با یک نوآوری، اسکلت یک نهنگ آبی را به معرض نمایش گذاشت

770769
اسکلت نهنگ آبی در موزه تاریخ طبیعی لندن

موزه تاریخ طبیعی لندن، با یک نوآوری، اسکلت یک نهنگ آبی را به معرض نمایش گذاشت.

اسکلت نهنگ آبی 25 متری جایگزین اسکلت دیپلودوکوس، دایناسور 150 میلیون ساله ای شده که چندی پیش بازنشسته شد.

دیپی تا زمانی که اسکلت واقعی نهنگ 83 فوتی (برابر 25 متری) جایگزین آن شود ، بر روی صفحه نمایش موزه تاریخ طبیعی لندن باقی ماند .

مایکل دیکسون (Michael Dixon) مدیر موزه تاریخ طبیعی لندن اعلام کرد که در حقیقت این جایگزینی بخشی از تغییراتی است که در تعمیرات ده ساله موزه باید صورت گیرد .خبرهای مرتبط