موزه قتل عام سربرنیتسا

موزه قتل عام سربرنیتسا در کارخانه ای که در خلال جنگ بوسنی هرزگوین تحت فرماندهی گردان هلند قرار داشته و جزیی از سپاه صلح سازمان ملل بود، جای گرفته است

769250
موزه قتل عام سربرنیتسا

موزه قتل عام سربرنیتسا در کارخانه ای که در خلال جنگ بوسنی هرزگوین تحت فرماندهی گردان هلند قرار داشته و جزیی از سپاه صلح سازمان ملل بود، جای گرفته است. 

این موزه 900 مترمربع وسعت داشته و دارای 26 اتاق می باشد. 

 خبرهای مرتبط