کاهش در شمار سینمادوستان و افزایش در شمار تئاتردوستان در ترکیه

در حالی که شمار سینمادوستان در ترکیه  رو به کاهش است، در شمار تئاتردوستان افزایش قید شده است

کاهش در شمار سینمادوستان و افزایش در شمار تئاتردوستان در ترکیه

در حالی که شمار سینمادوستان در ترکیه  رو به کاهش است، در شمار تئاتردوستان افزایش قید شده است. 

سازمان آمار ترکیه، گزارش مربوط به "آمار سینما و تئاتر" را منتشر کرد. 

بر اساس این داده ها، شمار افرادی که سال گذشته در ترکیه به سینما رفته اند با 3.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل آن، 55 میلیون و 260 هزار و 600 نفر بوده است. 

تعداد کسانی که در سینما فیلم های داخلی تماشا کرده اند با 8.9 درصد کاهش، 28 میلیون و 834 هزار و 409 نفر و شمار افرادی که فیلم های خارجی را در سینما تماشا کرده اند با 3.7 درصد افزایش، 26 میلیون و 426 هزار و 191 نفر بوده است. 

میزان فیلم هایی که در این دوره اکران شده  8.7 درصد افزایش قید کرده و به 53 هزار و 443 فیلم رسید.

اکران فیلم های داخلی با 5.3 درصد افزایش به 22 هزار و 642 فیلم رسیده و فیلم های خارجی با 11.4 درصد افزایبش به 30 هزار و 801 فیلم رسیده است. 

تعداد تماشاگران تئاتر نیز 2.8 درصد افزایش قید کرده و به 16 هزار و 762 نفر رسیده است. 


برچسب ها: ترکیه , سینما , تئاتر

خبرهای مرتبط