اشیاء نازی به موزه بخشیده شد

75 قطعه اشیاء نازی که پلیس آرژانتین و اینترپل در پشت کتابخانه خانه یک کلکسیونر در بوینس آیرس پیدا کرده اند، بعنوان نشانه به یاد آوردن نسلی نازیها به موزه شهر بخشیده شد

757760
اشیاء نازی به موزه بخشیده شد

75 قطعه اشیاء نازی که پلیس آرژانتین و اینترپل در پشت کتابخانه خانه یک کلکسیونر در بوینس آیرس پیدا کرده اند، بعنوان نشانه به یاد آوردن نسلی نازیها به موزه شهر بخشیده شد.خبرهای مرتبط