دانشگاه «استانبول تکنیک» تجربیات علمی خود را به آفریقا انتقال می دهد

رئیس دانشگاه «استانبول تکنیک» ترکیه از آغاز فعالیت های علمی این دانشگاه در کشورهای آفریقایی خبر داد

750866
دانشگاه «استانبول تکنیک» تجربیات علمی خود را به آفریقا انتقال می دهد

پرفسور محمد کاراجا، رئیس دانشگاه «استانبول تکنیک» ترکیه اظهار داشت: در زمینه انتقال تجربیات علمی دانشگاه به کشورهای آفریقایی در راستای تصیمم شورای عالی آموزش ترکیه یک سری دیدارهایی در کشورهای مراکش، تونس، رواندا و جیبوتی انجام دادیم. در این چارچوب پروژه آموزشی در جیبوتی را آغاز کرده و به همکاری هایمان ادامه می دهیم".

ادامه اظهارات وی در این گفتگو بدیم شرح است؛

آغاز پروژه در رواندا، سنگال، مراکش و تونس جز اهدافمان است. درآینده این قاره «ستاره درخشان» منطقه خواهد بود. این قاره به لحاظ داشتن نیروی انسانی و منابع محلی ظرفیت های مهمی را در خود گنجانده است.

دانشگاه استانبول تکنیک مطابق دیدگاه رجب طیب اردوغان در رابطه با آفریقا عمل می کند این دانشگاه تصمیم دارد در تمامی نقاط این قاره از شرق تا غرب حضور یابد.

پروژه‌های ما سهم موثری در روابط ترکیه با کشورهای این قاره خواهد داشت، دانشگاه استانبول تکنیک همانند سیاست دولت برای یادگیری و توسعه الگوی کار در کنار هم در آنجا خواهد بود. 

تاکنون شمار بسیاری از دانشجویان کشورهای آفریقایی در دانشگاه استانبول تکنیک تحصیل کرده و آموزش دیده اند.

دانشگاه استانبول تکنیک با برخورداری از بیش از 200 سال سابقه آموزش فنی تجربیات خود را به جای جای جهان انتقال داده است. در چارچوب توافقنامه همکاری دوجانبه این دانشگاه با دانشگاه جیبتوتی شماری از اعضای هیئت علمی ما به منظور آماده سازی زمینه برنامه های آموزشی و تدریس به آنها به جیبوتی سفر خواهند کرد.خبرهای مرتبط