فعالیت های ترکیه برای جذب توریستهای آمریکایی

توریست های آمریکایی هدف شرکتهای توریستی ترتیب دهنده برنامه های مسافرتی با کشتی های تفریحی کروز می باشد

فعالیت های ترکیه برای جذب توریستهای آمریکایی

توریست های آمریکایی هدف شرکتهای توریستی ترتیب دهنده برنامه های مسافرتی با کشتی های تفریحی کروز می باشد.

ترکیه که در زمینه جهانگردی در جهان در رده اول جای دارد، در پی تامین سوخت برای هواپیماهای آندسته از خطوط هوایی که بوسیله آژانس های مسافرتی به ترکیه مسافر حمل می کنند، برای توسعه توریسم کشتی های تفریحی کروز وارد عمل شد.

توریستهای آمریکایی بیشترین گروه علاقه مند به کشتی های تفریحی کروز را تشکیل می دهند.

نمایندگان بخش جهانگردی ترکیه ، برای دستیابی به ظرفیت جهانگردی کشتی های کروز آمریکا و بمنظور جذب تعداد بیشتری توریست از این بازار به ترکیه ، دو سال است که در نمایشگاه " Seatrade Cruise Global " یکی از مهمترین نمایشگاههای کشتی تفریحی جهان حضور می یابند.

شرکت های اسرائیلی نیز در تلاش همکاری با آژانسهای مسافرتی کروز ترکیه هستند.

جای گیری دو کشور در شرق مدیترانه ترتیب مسافرت های متقابل با کشتی های کروز را میسر می سازد.خبرهای مرتبط