رکورد بازدید کنندگان از موزه موزائیک زئوگمای غازی آنتپ

موزه موزائیک زئوگمای شهر غازی آنتپ ترکیه، طی 3 روز از سوی 7 هزار و 741 تن بازدید شد

737800
رکورد بازدید کنندگان از موزه موزائیک زئوگمای غازی آنتپ

موزه موزائیک زئوگمای شهر غازی آنتپ ترکیه، طی 3 روز تعطیل به مناسبت روز 19 می، عید یاد آتاترک و عید ورزش و جوانان و روزهای پایان هفته گذشته، از سوی 7 هزار و 741 تن بازدید شد.

این موزه که 6 سال قبل در مساحتی به بزرگی 30 هزار متر مربع تاسیس شد، محلی مورد علاقه گردشگران و مردم محلی منطقه میباشد.

محمت بولنت اوزتورک مدیر فرهنگ و گردشگری شهر غازی آنتپ،  ضمن ابراز اینکه موزه موزائیک زئوگما که سال 2011 تاسیس شده است، از روز تاسیس تاکنون از سوی گردشگران خارجی و محلی مورد بازدید قرار میگیرد و بر تعدادشان نیز روز به روز افزوده میگردد، گفت: "موزه مان روز به روز به رکورد جدیدی دست می یابد. روز 19 می نیز رکورد شکستیم. روز 19 می از ساعت 9 صبح تا 19 عصر موزه مان باز بود و در این مدت 2 هزار و 987 تن از موزه دیدن کردند. رکورد سالهای گذشته و سال جاری را شکستیم. روز 20 می نیز باز هم این رکورد را شکسته و به 3 هزار و 115 بازدید کننده رسیدیم. روز سوم نیز هزار و 639 تن از موزه بازدید کردند. این ارقام برای غازی آنتپ و منطقه مان از اهمیت به سزایی برخوردار است."

وی ضمن یاد آوری اینکه شهرداری کلان شهر غازی آنتپ کمپینی با نام "اکنون زمان بازدید از غازی آنتپ است" برگزار نموده است، گفت: "فعالیتهای معرفی موزه در این کمپین ادامه دارد. مردم با شنیدن این کمپین به موزه آمده و بازدید میکنند. با فعالیتهای معرفی موزه، تعداد بازدید کنندگان را افزایش خواهیم داد."خبرهای مرتبط