گام های جهش گونه ترکیه در عرصه بهداشتی

سرمایه گذاری ها در عرصه بهداشتی آغاز به دادن ثمرات خود نمود

701354
گام های جهش گونه ترکیه در عرصه بهداشتی

سرمایه گذاری ها در عرصه بهداشتی آغاز به دادن ثمرات خود نمود.

ترکیه به برداشتن گام های جدید در عرصه بهداشتی ادامه می دهد.

دو کشور ترکیه و اکراین با " برنامه هئیت توریسم بهداشتی ترکیه و اکراین " در آنکارا با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

انتظار می رود با این پروژه  با حمایت وزارت اقتصاد ترکیه ، توریسم بهداشتی رونق یابد.

مشاور وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد : ترکیه که دارای روابط حسنه با اکراین است، افزایش تعداد توریستهای بازدید کننده با هدف بهداشتی از ترکیه را مد نظر قرار داده است.

وی تاکید کرد : در بین اهداف 2023 تاسیس بیمارستان های شهری از نظر رونق توریسم بهداشتی حائز اهمیت است.خبرهای مرتبط