ترکیه در قطب جنوب مرکز تحقیقاتی احداث خواهد کرد

فاروق اوزلو وزیر علوم، صنعت و فناوری ترکیه از احداث مرکز تحقیقاتی در قطب جنوب خبر داد.

ترکیه در قطب جنوب مرکز تحقیقاتی احداث خواهد کرد

فاروق اوزلو، وزیر علوم، صنعت و فناوری ترکیه امروز با حضور در میزسردبیری خبرگزاری آناتولی در رابطه با احداث مرکز تحقیقاتی در جنوبگان اظهار داشت: در اینجا پایگاهی تاسیس کرده و تحقیقات علمی انجام خواهیم داد. بطور مداوم در آنجا حضور خواهیم داشت و ما نیز در آنجا صاحب حق هستیم.

وی در رابطه با پژوهش های علمی کشور در جنوبگان تصریح کرد: این سازه ها و بناها در ترکیه ساخته شده و از طریق کشتی ارسال خواهد شد.

وی افزود: هدف ما اینست که کشتی از آن خود داشته باشیم که از قابلیت یخ شکنی برخوردار باشد.در حال حاضر کشتی با چنین ویژگی نداریم شاید یک کشتی تازه بسازیم یا شاید هم اجاره کنیم.

اوزلو اصلاحات در سازمان پژوهش های علمی و فنی ترکیه موسوم به «توبیتاک» گفت: به جای سیستم بودجه پراکنده، یک سیستم بودجه جامع و کامل ایجاد خواهیم کرد. از تمامی تحقیقات در زمینه های گوناگون حمایت نخواهیم کرد فقط در زمینه های استراتژیک و موضوعاتی که با اهداف استراتژیک سیاسی ترکیه هماهنگی دارد حمایت به عمل خواهد آمد.

وی در رابطه با وام بدون بهره که به پیشه وران داده خواهد شد، گفت: از سال گذشته تاکنون 770 هزار و 976 نفر برای اخذ وام بدون بهره به سازمان حمایت از صنایع کوچک و متوسط ترکیه (KOSGEB) مراجعه کرده اند.خبرهای مرتبط