ترکیه و الجزایر آرشیوهای عثمانی را احیا خواهند کرد

ترکیه و الجزایر با هدف استفاده از آرشیوهای دولت عثمانی اکیپ مشترکی تشکیل خواهند داد

675790
ترکیه و الجزایر آرشیوهای عثمانی را احیا خواهند کرد

 

ترکیه و الجزایر با هدف استفاده از آرشیوهای دولت عثمانی اکیپ مشترکی تشکیل خواهند داد.

براساس گزارش APS خبرگزاری رسمی الجزایر، عبدالمجید شیخی مدیرکل آرشیو ملی الجزایر اظهار داشت، برخی از آکادمیسین های ترکیه و الجزایر گردهم آمده و ضمن پر کردن خلاء موجود در استفاده از اسناد آرشیوهای متعلق به دولت عثمانی، یک گروه کاری مشترک تشکیل خواهند داد.

شیخی به ان موضوع که این اکیپ با هدف روشن ساختن حقایق تاریخ تشکیل خواهد یافت، جلب دقت نمود.

شیخی قبلا گفته بود، اکثر اسناد آرشیوهای الجزایر در سالهای 1961 و 1962 از سوی فرانسه در انبارهای نامعلوم این کشور نگهداری شده بود.خبرهای مرتبط