تعداد توریستهای آنتالیا امسال به 7.5 تا 8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت

شمار گردشگران بازدید کننده از کشور نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش خواهد یافت

672100
تعداد توریستهای آنتالیا امسال به 7.5 تا 8 میلیون نفر افزایش خواهد یافت
antalya, turizm.jpg
antalya, turizmi.jpg

هاکان دوران، رئیس انجمن مدیران حرفه‌ای هتل‌های ترکیه با اشاره به جذب بازار توریست روسیه، گفت: سال گذشته نزدیک به 5.7 میلیون گردشگر از آنتالیا بازدید کرده اند و امسال انتظار داریم این تعداد به 7.5 تا 8 میلیون نفر افزایش یابد.

وی در ادامه این مصاحبه همچنین اظهار داشت:

فکر می کنم که امسال شمار گردشگران بازدید کننده از کشور نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته باشد.

نمایشگاه های گردشگری ما در کشورهای خارجی ادامه دارد. مردم انگلستان خواهان گذراندن تعطیلات خود در ترکیه هستند و از آن جا که از نظر قیمت برای آنان مناسب است در بازار انگلستان رونق خوبی دیده می شود.

شمار رزرواسیون گردشگران روسی در حال حاضر بیش از سال گذشته است. انتظار داریم امسال بین 2 تا 2.5 میلیون گردشگر روسی به آنتالیا بیایند.

اگر امسال 2.5 میلیون روسی از آنتالیا بازدید کنند و یک میلیون گردشگر اروپایی را از دست بدهیم، در مجموع 7.5 تا 8 میلیون روسی به آنتالیا خواهند آمد.

سال گذشته 5.7 میلیون گردشگر خارجی از آنتالیا بازدید کردند. امسال این تعداد 30 درصد افزایش خواهد یافت.خبرهای مرتبط