توریستهای روس چرا ترکیه را ترجیح می دهند؟

توجه توریستهای روس به ترکیه روز بروز افزایش می یابد

توریستهای روس چرا ترکیه را ترجیح می دهند؟

 

آژانسهای جهانگردی روسیه اعلام داشتند، امسال از شهروندان روس درخواست زیادی برای گذراندن تعطیلات در ترکیه دریافت می کنند.

مایا لومیدزه رئیس اتحادیه آژانسهای جهانگردی روس اظهار داشت، برغم اینکه آژانسهای جهانگردی مورد ترجیح توریستهای روس برای  تابستان امسال بطور کامل مشخص نشده است، ترکیه در راه رکورد بوده و می توان گفت که ارقام قبل از بحران رو به صعود می باشد.

لومیدزه با اشاره براینکه، درخواست بیش از حد از اولین روز آغاز فروش تورها خود را نشان داده است، تاکید کرد، توجه توریستهای روس به ترکیه بخاطر نرخهای ویژه ای ست که هتلداران ترکیه به بازار جهانگردی روس عرضه می کنند.

رئیس اتحادیه آژانسهای جهانگردی روسیه گفت، در تابستان سال گذشته در برخی از تاسیسات حدود  20 الی  50 درصد تخفیف داده شده بود.خبرهای مرتبط