تشخیص سرطان دهانه رحم با تراشه میکروسیالی در نیم ساعت

محقق دانشکده معماری و مهندسی دانشگاه کاتب چلبی ازمیر، با حمایت توبیتاک، موفق به تولید تراشه میکروسیالی که قادر به تشخیص سرطان دهانه رحم می باشد شد

659410
تشخیص سرطان دهانه رحم با تراشه میکروسیالی در نیم ساعت

تشخیص سرطان دهانه رحم با تراشه تولید داخلی در نیم ساعت. 

ملیکه کاراکایا محقق دانشکده معماری و مهندسی دانشگاه کاتب چلبی ازمیر، با حمایت توبیتاک، موفق به تولید تراشه میکروسیالی که قادر به تشخیص سرطان دهانه رحم می باشد شد. خبرهای مرتبط