کنکور ورودی دانشگاهها از سال 2018 در ترکیه حذف می شود

براساس این طرح با حذف کنکور وردوی دانشگاهها، دانش آموزان براساس نتایج مقطع دبیرستان، امکان انتخاب رشه های درسی در دانشگاه را خواهند داشت.

کنکور ورودی دانشگاهها از سال 2018 در ترکیه حذف می شود

همه ساله میلیونها دانش آموز در ترکیه برای ورود به دانشگاهها و انتخاب رشته های درسی مورد علاقه خود و بعبارتی دیگر رشته های برتر دانشگاهی، در امتحانات دو مرحله ای کنکور که با نامهای YGS و  LYS شناخته میشوند شرکت می کنند.

براساس فعالیت مشترک وزارت آموزش ملی ترکیه و نیز سازمان آموزش عالی ترکیه از سال 2017 طرح کاملی در زمینه حذف کنکور تهیه شده و سازماندهی جدیدی از سال 2017 وارد مرحله اجرا می گردد.

به این ترتیب معدل دانش آموزان در دوران دبیرستان به عنوان ملاک اصلی ورود آنها به دانشگاه و در واقع انتخاب رشته های مورد علاقه شان مورد توجه قرار خواهد گرفت.

با اجرای این طرح، از سال 2018 دانش آموزان ترک خواهند توانست بدون اینکه شوک دردناک کنکور را تحمل کنند وارد دانشگاهها شوند.

طبعا در طرح جدید، آموزش مقطع دبیرستان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد گردید و به این ترتیب خانواده ها در کل نیازی به پرداخت هزینه های گران کلاسهای کنکور برای فرزندان خود نخواهند داشت.خبرهای مرتبط