دانشگاه مشترک ترکیه و ژاپن تأسیس خواهد شد

قرار داد ذی ربط در روزنامه رسمی انتشار یافت

581737
دانشگاه مشترک ترکیه و ژاپن تأسیس خواهد شد

قرارداد تاسیس دانشگاه مشترک علم و فناوری ترکیه و ژاپن که در سال 2014 بین آنکارا و توکیو به امضاء رسیده بود، امروز پس از تأیید در روزنامه رسمی ترکیه انتشار یافت.

این دانشگاه به منظور افزایش سطح همکاری در زمینه علمی و فناوری بین دو کشور تاسیس خواهد شد و تدریس در این دانشگاه نیز به زبان انگلیسی و در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا خواهد بود.

دوره های زبان های ترکی و ژاپنی نیز به طور انتخابی برای دانشجویان فراهم و برای دانشجویان نیز حتی المقدور از هر دو کشور ترکیه و ژاپن مدارک مجزا صادر خواهد شد.خبرهای مرتبط