طراحی خودوری الکتریکی از سوی دانشجویان دانشگاه اولوداغ

هفت دانشجوی جوان رشته مهندسی مکانیک و اتومتیو دانشگاه اولوداغ، در نتیجه تنها یک ماه فعالیت موفق به ساخت اتومبیل الکتریکی که سرعت آن تا 90 کیلومتر در ساعت می رسد شدند

577047
طراحی خودوری الکتریکی از سوی دانشجویان دانشگاه اولوداغ

هفت دانشجوی جوان رشته مهندسی مکانیک و اتومتیو دانشگاه اولوداغ، در نتیجه تنها یک ماه فعالیت موفق به ساخت اتومبیل الکتریکی که سرعت آن تا 90 کیلومتر در ساعت می رسد شدند. 

هزینه ساخت این خودروی دو نفره به نام "اولوماک" که انرژی خود را از باتری جاسازی شده در صندوق عقب می گیرد، 25 هزار لیره ترک بوده است. 

این اتومبیل سه مرحله تست آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشت. 

خودروی جدید ظرف 8 ساعت شارژ شده و با این شارژ می تواند مسافتی 70 کیلومتری را طی کند. 

ارتفاع این اتومبیل 400 کیلوگری، 3.4 متر و عرض آن 1.6 متر است. 

دانشجویان با بیان اینکه قصد دارند تا با توسعه خودرو قدرت طی مسافت آنرا به حداکثر برسانند، می گویند، این خودرو را به شکلی که بتوان به بازار عرضه کرد طراحی خواهند نمود. 

دانشجویان از مسئولین خواستار حمایت شدند. خبرهای مرتبط