تعداد توریستهای روس که به آنتالیا می آیند افزایش می یابد

ظرف 12 روز بیش از 30 هزار توریست روس به آنتالیا آمدند

572082
تعداد توریستهای روس که به آنتالیا می آیند افزایش می یابد

ظرف 12 روز بیش از 30 هزار توریست روس به آنتالیا آمدند.

اولین پرواز چارتر در پی پایان منع پروازهای چارتر از سوی روسیه به ترکیه در دوم سپتامبر از مسکو به فرودگاه آنتالیا ترتیب یافت.

با 239 پرواز چارتر بین روزهای 2 ام و 14 ام سپتامبر 30 هزار و 859 توریست روس به آنتالیا آمدند.

انتظار می رود تا پایان ماه اکتبر 550 پرواز چارتر ترتیب یافته و با این پروازها حدود 100 هزار توریست روس به ترکیه بیایند.

تحرک توریست روس با پروازهای تعرفه دار نیز ادامه دارد.

چنین تخمین زده می شود که تا پایان سال جاری جمعا بین 300 الی 350 هزار مسافر روس به ترکیه بیایند.

گفته می شود ترجیح روسها در زمینه گذراندن تعطیلات در آنتالیا و ترکیه بالا بوده و در صورت ترتیب سفرهای علاوه شمار مسافرین می تواند افزایش بیابد.خبرهای مرتبط