آغاز سفرهای چارتر به مقصد ترکیه

سفرهای چارتر به مقصد ترکیه طی ماه جاری، آغاز خواهد شد

آغاز سفرهای چارتر به مقصد ترکیه

مایا لومیزه مدیر اجرایی اتحادیه آژانسهای مسافرتی روسیه، ابراز داشت که سفرهای چارتر به مقصد ترکیه طی ماه جاری، آغاز خواهد شد.

لومیزه که با ارگان رسانه ای رسمی حکومت روسیه، مصاحبه کرد، خاطر نشان ساخت که دردیداری که روز 14 جولای میان هیئتهای روس و ترک در مسکو انجام گردید، مساله گردشگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ابراز داشت، به عنوان نتیجه این توافقنامه، در صورتی که مشکلی به میان نیاید، در اواسط ماه اینده، هم پروازهای عادی و هم پروازهای چارتر به مقصد ترکیه، برای گردشگران روس ترتیب داده خواهد شد.خبرهای مرتبط