موزه بریتانیا جام گرانبهای صفوی را به رییس جمهوری افغانستان داد

صفویان از سلسله های ترک نژادی بودند که در خلال سالهای ۱۷۲۲–۱۵۰۱ میلادی در کل بر بخشهای وسیعی از شمال غرب شبه قاره هند، مکران، کرمان، ترکستان، خوارزم، خراسان، قهستان، اصفهان، فارس، لرستان، آذربایجان و ارمنستان فرمانروایی داشتند.

516842
موزه بریتانیا جام گرانبهای صفوی را به رییس جمهوری افغانستان داد

به گزارش سایت خبری احیا، یک اثر تاریخی سرقت شده از افغانستان در جریان جنگ های داخلی این کشور از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شد.

موزه بریتانیا اخیرا یک ظرف تاریخی را که از آثار با ارزش تاریخی افغانستان به شمار می‌رود، در جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ از موزه ملی افغانستان سرقت شده بود، به سفارت افغانستان در بریتانیا تسلیم کرده است.

سیامک هروی، شارژدافر سفارت افغانستان در لندن به بی‌بی‌سی گفته است که این اثر عتیقه که مربوط به دوره صفوی‌ها است و قدمت آن به سال‌های ۱۶۰۰ برمی‌گردد، در جریان جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ از موزیم ملی افغانستان در کابل به غارت رفته و سر از لندن کشیده بود.

به گفته آقای هروی موزه بریتانیا همزمان با سفر محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان که اخیرا از لندن دیدن کرد، این ظرف را به سفارت افغانستان تسلیم کرد.

گویا این کاسه را که یک زن و شوهر در سال ۱۹۹۴ به طور خصوصی خریداری کرده بودند بعد از این‌ که در حراج “کریستی” دریافتند مربوط به موزه ملی افغانستان است، تصمیم گرفتند، آن‌ را به سفارت افغانستان در لندن بسپارند.

صفویان از سلسله های ترک نژادی بودند که در خلال سالهای ۱۷۲۲–۱۵۰۱ میلادی در کل بر بخشهای وسیعی از شمال غرب شبه قاره هند، مکران، کرمان، ترکستان، خوارزم، خراسان، قهستان، اصفهان، فارس، لرستان، آذربایجان و ارمنستان فرمانروایی داشتند. خبرهای مرتبط