ماه می، برف کوههای نمرود را آب نکرد

در کوههای نمرود علی رغم اینکه در اواسط ماه می میباشیم، عمق برف 5 متر میباشد

490372
ماه می، برف کوههای نمرود را آب نکرد

در کوههای نمرود واقع در مرزهای شهرستان تاتوان استان بیتلیس، علی رغم اینکه در اواسط ماه می میباشیم، عمق برف 5 متر میباشد.

در حالیکه مردم غرب ترکیه در دریا شنا میکنند، در بیتلیس دیدن مناظر برفی هنز هم امکان پذیر است.

کوههای نمرود و دریاچه  آتش فشانی که هر سال میزبان هزاران توریست داخلی و خارجی میباشد، در ماه می پوشیده از برف است.

دریاچه آتش فشانی که در قله کوه نمرود واقع شده ، دومین دریاچه آتش فشانی جهان و بزرگترین در ترکیه میباشد. خودروهایی که انسانها را برای دیدن این دریاچه به سوی قله میبرند، در میان برفها ناپدید می شوند.

 خبرهای مرتبط