برگزاری نمایشگاه هنر معاصر ترکیه و قطر در استانبول

با این نمایشگاه همکاری های فرهنگی بین دو کشور ترکیه و قطر تقویت خواهد شد

برگزاری نمایشگاه هنر معاصر ترکیه و قطر در استانبول

نمایشگاه "هنر معاصر ده ضرب در ده " در چهارچوب سال فرهنگی ترکیه و قطر ۲۰۱۵ گشایش یافت.

علاوه بر روابط سیاسی و اقتصادی همکاری های فرهنگی بین دو کشور ترکیه و قطر نیز تقویت میشود. 

در همین راستا با هدف انتقال میراث فرهنگی دو کشور به نسل های آینده، نمایشگاهی تحت عنوان "هنر معاصر ده ضرب در ده " در ضرابخانه امیره در کاخ توپقاپی گشایش یافت.

این نمایشگاه که طی آن دوستی بین دو کشور بیش از پیش تقویت خواهد شد، یک ماه به طول خواهد انجامید. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط