"آرامگاه زینل بیگ" به مکانی دیگر منتقل می شود

"آرامگاه زینل بیگ" در حسن کیف که به زیر آبهای سد ایلی سو فرو خواهد رفت، با سیستم ویژه تریلی به محوطه جدید پارک فرهنگی منتقل خواهد شد

361782
"آرامگاه زینل بیگ" به مکانی دیگر منتقل می شود

"آرامگاه زینل بیگ" در حسن کیف که به زیر آبهای سد ایلی سو فرو خواهد رفت، با سیستم ویژه تریلی به محوطه جدید پارک فرهنگی منتقل خواهد شد. 

در چارچوب فعالیت های "محافظت و انتقال آثار تاریخی و باستانی" که از سوی وزارت آب و جنگلداری به پیش برده می شود، مکان جدیدی که این آرامگاه منتقل خواهد شد تعیین گردید. 

آرامگاه "زینل بیگ" تنها اثر باقی مانده از آق قویونلو ها، که بین سالهای ۱۴۶۲ تا ۱۴۸۲ در در حسن کیف حکومت می کرده اند می باشد. 

این آرامگاه بنایی دو طبقه از خارج به شکل استوانه و از داخل هشت ضلعی است. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط