خودروی ملی ترکیه در راه است

"فکری ایشیک" وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه تصاویر و ویدئوی مربوط به سه خودروی ملی را برای نخستین بار منتشر نمود

391781
خودروی ملی ترکیه در راه است

ترکیه در تولید خودروی ملی گام به گام به سوی موفقیت به پیش می رود. 

"فکری ایشیک" وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه تصاویر و ویدئوی مربوط به سه خودروی ملی را که مرحله تستشان را خود انجام داده است، برای نخستین بار منتشر نمود. 

خودروی ملی که در سه مدل متفاوت طراحی شده است، بنزینی و الکتریکی هستند. 

"ایشیک" وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه اظهار داشت نوع چهارمی که متناسب با رانندگی در منطقه کوهستانی است در دست طراحی بوده و طی ۳۰ تا ۴۰ سال آینده تولید خواهد شد. 

ایشیک از بخش خصوصی در زمینه تولید سری دعوت بعمل آورده و تاکید کرد که خودروی ملی ترکیه قبل از سال ۲۰۲۰ وارد جاده ها خواهد شد.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط