جایزه ویژه داوران به موزه تمدن سلجوقی

موزه تمدن سلجوقی درشهر کایسری ترکیه لایق به دریافت جایزه شد

391227
جایزه ویژه داوران به موزه تمدن سلجوقی

موزه تمدن سلجوقی درشهر کایسری ترکیه، در مسابقه حفاظت ازمیراث فرهنگی وتاریخی که از سوی اتحادیه شهرهای تاریخی برگزار شده است، جایزه ویژه داوران را دریافت کرد.

موزه تمدن سلجوقی در ساختمان مدرسه "گوهر نسیبه" که اولین مرکز پزشکی جهان بوده است، تاسیس شده است.

در این موزه، ۶۰۰ اثر تاریخی و نزدیک به ۱۰۰۰ سکه وجود دارد.

در ضمن داخل این موزه، مسجد، آرامگاه و حمام نیز وجود دارد.

اتحادیه شهرهای تاریخی، مسابقه ای برای تشویق به انجام برنامه ها و پروژه هایی برای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی برگزار نمود.

در این مسابقه که ۵۱ پروژه از ۳۲ شهرداری مورد ارزیابی قرارگرفت، موزه تمدن سلجوقی  لایق به دریافت جایزه ویژه داروان شد.

از اولین و تنها موزه تمدن سلجوقی در ترکیه، ماهیانه هزار تن دیدار میکنند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط