توبیتاک در داخل کشور داروی سرطان تولید می کند

"فکری ایشیک" وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه اظهار داشت، توبیتاک با امکانات داخلی داروی سرطان تولید خواهد کرد

349105
توبیتاک در داخل کشور داروی سرطان تولید می کند

ترکیه آماده تولید داروی سرطان در داخل کشور می شود. 

"فکری ایشیک" وزیر علوم، صنایع و تکنولوژی ترکیه اظهار داشت، توبیتاک با امکانات داخلی داروی سرطان تولید خواهد کرد. 

ایشیک از حساب تویتر خود اعلام کرد: "برای تولید داروی سرطان در داخل کشور، سازمان تحقیقات علمی و تکنولوژیکی ترکیه موسوم به توبیتاک، پروژه بیوتکنولوژیک بیوبنزر را آغاز کرد." 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط