ترکیه در جهان، توکات در ترکیه

سومین برنامه بین المللی روزهای فرهنگ و هنر برگزار شد

ترکیه در جهان، توکات در ترکیه

سومین برنامه بین المللی روزهای فرهنگ و هنر در شهر توکات برگزار گردید.

انجمن فرهنگی توکات با شعار "ترکیه در جهان، توکات در ترکیه"، سومین برنامه بین المللی روزهای فرهنگ و هنر را برگزار نمود.

در چهارچوب این برنامه، نمایشگاه عکس و نقاشی در "تاش حان"، یکی از مکانهای تاریخی این شهر، برگزار شد.

از کشورهای ازبکستان، مقدونیه، ایران، آذربایجان، بونان و ترکیه، تعداد بسیاری هنرمند در این برنامه شرکت نمودند.

در این برنامه ها، شهروندان شهر توکات نیز، شرکت کرده و علاقه خود را نشان دادند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط