بانک تکنولوژی ترکیه تاسیس می شود

با همکاری سازمان ملل متحد در بنیه توبیتاک یک بانک تکنولوژی تاسیس خواهد شد

بانک تکنولوژی ترکیه تاسیس می شود

ترکیه به کشورهای کمتر توسعه یافته کمک تکنولوژیکی خواهد کرد. 

با همکاری سازمان ملل متحد در بنیه سازمان تحقیقات علمی و تکنولوژیکی ترکیه توبیتاک یک بانک تکنولوژی تاسیس خواهد شد. 

بانک مذکور که در نظر است در مجتمع توبیتاک تاسیس شود، مهندسین ترک را استخدام خواهد کرد. 

طبق برنامه بانک تکنولوژی در سال ۲۰۱۶ آغاز به فعالیت خواهد کرد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط