پیدا شدن یک جنین ۶۰ ساله در رحم یک زن ۹۱ ساله

یک زن ۹۱ ساله در شیلی ۶۰ سال است که یک جنین را در رحم خود حمل می کند

318227
پیدا شدن یک جنین ۶۰ ساله در رحم یک زن ۹۱ ساله

یک زن ۹۱ ساله در شیلی ۶۰ سال است که یک جنین را در رحم خود حمل می کند. 

این زن ۹۱ ساله بدلیل شکم درد بسیار شدید به بیمارستان مراجعه کرد.

نتیجه معاینات انجام گرفته باعث شوک کادر بیمارستانی و بیمار شد.

پزشکان ابتدا فکر کردند که در درون شکم این زن سالمند یک نوع غده وجود دارد. 

اما در نتیجه سونوگرافی انجام گرفته متوجه شدند که زن حامل یک جنین در شکم خود می باشد. 

این زن ۹۱ ساله که ۶۰ سال است با جنینی در شکم خود زندگی کرده است، جدیدا نیز همسر خود را از دست داده است. 

متخصصین اظهار می دارند که گرفته شدن جنین از شکم زن بدلیل سن بالای وی خطرناک می باشد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط