واکسن ابولا ناموفق ماند

هیأتی که فعالیت های آزمایشی را بر عهده دارد اعلام کرد نتایج بدست آمده نشان می دهد که واکسن تاثیر مثبتی بر ابولا ندارد

311101
واکسن ابولا ناموفق ماند

آزمایش واکسن ابولا که از سوی یک شرکت کانادایی تولید شده بر روی انسانها ادامه دارد.

هیأتی که فعالیت های آزمایشی را بر عهده دارد اعلام کرد نتایج بدست آمده نشان می دهد که واکسن تاثیر مثبتی بر ابولا ندارد. 

واکسن های تولید شده در کانادا به همراهی سازمان جهانی بهداشت بر روی بیماران در سیرا لئون مورد آزمایش قرار گرفته بود. 

اولین مرحله از واکسن ابولا در ماه نوامبر گذشته به ۴۰ داوطلب تزریق شده بود. 

 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط