"برای گذراندن تعطیلات به ترکیه بروید"

با آغاز فصل توریزم دریایی روزنامه "پراودا"-ی روسیه به توریست های روس توصیه کرد که "برای گذراندن تعطیلات به ترکیه بروید"

"برای گذراندن تعطیلات به ترکیه بروید"

با آغاز فصل توریزم دریایی روزنامه "پراودا"-ی روسیه به توریست های روس توصیه کرد که "برای گذراندن تعطیلات به ترکیه بروید." 

این روزنامه در صفحات خود به معرفی زیباترین پلاژهای ترکیه پرداخت. 

علاوه بر این غارها، آبشارها و کانیون های جذاب ترکیه نیز برای توریست ها معرفی شد. 

در این روزنامه به اطلاعاتی در رابطه با بوزجاآدا، جزیره کالم، چشمه، کوش آداسی، مارماریس، اولو دنیز و پلاژ پاتارا جای داده شد. 

همچنین به توریست ها توصیه شد تا قبل از خوردن قهوه ترکیه را ترک نکنند. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط