جشنواره گل در الجزایر

این جشنواره میراث امپرطوری عثمانی

253252
جشنواره گل در الجزایر

در شهر قسطنطنیه الجزایر جشنواره سنتی گل که از دوره عثمانی تا به امروز جشن گرفته می شود، ترتیب یافت. 

این جشنواره در چارچوب برنامه های ویژه در شهر قسطنطنیه که بعنوان پایتخت فرهنگی عرب در سال ۲۰۱۵ اعلام شده است، برای مدت یک هفته ادامه خواهد یافت. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط