عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

اثر بینظیر سنگ تراش ترکیه ای

این سنگ تراش حماسه چاناک قلعه را بر روی سنگها تراشید

اثر بینظیر سنگ تراش ترکیه ای

حماسه چاناک قلعه بر روی سنگها تراشیده شد.

دورسون کوراوغلو سنگ تراش معروف ازمیری نوه دو پدربزرگ شهید در جنگ چاناک قلعه، جنگهای زمینی چاناک قلعه را در قالب فیگور دست بر روی سنگ مرمر تراشید.

کوراوغلو در رابطه با این اثر گفت:"انگشت اشاره نشانه ای از شدت جنگ؛ انگشت میانی نشانه ای از قدرت سرجوخه سعید، انگشت حلقه نشانی از صداقت زن ترک و انگشت کوچک نیز نشانی از صلح دوستی مردم ترکیه را نشان میدهد. "

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط