اولین روزنامه انگلیسی- ترکی ترکیه

اولین روزنامه ترکیه به زبان انگلیسی- ترکی با نام "سیتی کایسری" منتشر شد

اولین روزنامه انگلیسی- ترکی ترکیه

اولین روزنامه ترکیه به زبان انگلیسی- ترکی با نام "سیتی کایسری" منتشر شد. 

با این روزنامه معرفی قیصریه برای توریست های خارجی مورد هدف قرار داده شده است. 

در این روزنامه که به صورت ماهانه به چاپ خواهد رسید، اخبار انگلیسی و ترکی، فعالیت های فرهنگی و اطلاعاتی در زمینه تاریخی، توریستی و اقتصادی منتشر خواهد شد. 

"سیتی کایسری" در مراکز توریستی و سازمان های ۲۵ کشور و ۷۰ شهر پخش خواهد شد. 

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط