قرارداد میلیون لیره ای برای ماهواره ترک ست ۶A

امضای قرار داد میلیون لیره ای برای ماهواره ترک ست ۶A

151755
قرارداد میلیون لیره ای برای ماهواره ترک ست ۶A

قرار داد مهمی میان شرکتهای آسلسان و توبیتاک ترکیه امضا گردید.

میان شرکتهای آسلسان و توبیتاک، قرار دادی مرتبط یا "پروژه تولید و توسعه ماهواره خبر رسانی محلی ترک ست ۶A" امضا گردید.

قرار داد منعقده میان این دو شرکت مهم تکنولوژیکی ترکیه، ارزشی معادل ۱۳۹ میلیون و ۱۸۰ هزار و ۹۳۶ لیره ترک دارد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط