ماهواره جدید روسیه در مدار زمین

پنجمین ماهواره موقعیت یاب روسیه

210570
ماهواره جدید روسیه در مدار زمین

روسیه برای توسعه سیستم موقعیت یابی اش با نام گلوناس، یک ماهواره نسل جدید به فضا ارسال کرد.

این ماهواره از پایگاه فشایی پلستک واقع در شمال روسیه پرتاب شد.

این پنجمین ماهواره موقعیت یاب است که از این پایگاه به مدار زمین فرستاده می شود.

اولین ماهواره سال ۲۰۱۱ پرتاب شده بود.

روسیه برای رقابت با سیستم جی پی اس ایالات متحده امریکا و سیستم گالیلوی اتحادیه اروپا، گلوناس را ساخته است.

لازم به ذکر است موقعیت یابی که امروزه در بسیاری از دستگاهها مورد استفاده قرار میگیرد، توسط ماهواره هایی که به فضا ارسال میگردد انجام می شود.

در حال حاضر نزدیک به ۳۰ ماهواره گلوناس در فضا میباشد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط