هفته فرهنگ ترکیه

هفته فرهنگ ترکیه در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد

هفته فرهنگ ترکیه

هفته فرهنگ ترکیه که از سوی وزارت فرهنگ و جهانگردی در باکو پایتخت آذربایجان ترتیب یافته است، آغاز شد.

عمر چلیک وزیر فرهنگ و جهانگردی ترکیه نیز در چهارچوب هفته فرهنگ در باکو بسر می برد.

هفته فرهنگ ترکیه با دیدار از آرامگاه یادواره ای حیدر علی اف آغاز گردید.

عمر چلیک و هیئت همراه ایشان از گورستان شهدای ترک در باکو دیدن کردند.

در یادواره گورستان و مزارهای تمثیلی شهدا گل میخک گذاشته شد.

عمر چلیک با ابوالفضل کارایف همتای آذربایجانی خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روابط بین دو کشور مورد بررسی قرار داده شد.

در مذاکرات پیرامون تشکیل گروه کاری با هدف توسعه همکاری در عرصه فرهنگ و جهانگردی و دستیابی پروژه های انرژی به بعد فرهنگی توافق حاصل شد.

چلیک و کارایف از موزه قالی آذربایجان نیز دیدن کردند.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط