زن سوئدی با رحم پیوندی صاحب فرزند شد

یک اولین در جهان طب

149648
زن سوئدی با رحم پیوندی صاحب فرزند شد

یک اولین در جهان طب 

یک زن در سوئد پس از عمل پیوند رحم توانست یک نوزاد پسر به دنیا بیاورد. 

 این زن ۳۶ ساله  بعلت نقص ژنتیکی از بدو تولد فاقد رحم بود.

 رحمی که در بدن این زن جوان پیوند زده شده از یکی از خیشاوندان نزدیک وی که زمان عمل ۶۱ سال داشت و از هفت سال پیش یائسه شده بود، برداشته شده بود. 

نوزادی که زن سوئدی بدنیا آورده یک کیلو و ۷۶۰ گرم وزن داشته و پس از ده روز نگهداری در بخش مراقبت ویژه ، هم مادر و هم نوزاد بشکل سالمی از بیمارستان مرخص شدند. 

بدین ترتیب مادر سوئدی صاحب عنوان اولین زن در جهان شد که با رحم پیوندی موفق به صاحب شدن فرزند گردیده است.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط