ماهواره ارتباطاتی جدید ترکیه

ماهواره ترک ست ۴A فعالیتهای خود را آغاز کرد

113977
ماهواره ارتباطاتی جدید ترکیه

ماهواره ترک ست ۴A فعالیتهای خود را آغاز کرد.

ماهواره ارتباطاتی ترک ست ۴A آزمایشهای مداری را با موفقیت به پایان برد.

فرکانسهای تلویزیونی و رادیویی ماهواره ها در نیمه شب ۱۵ ام ماه جولای تغییر خواهد یافت.

بدلیل پایان عمر ماهواره ارتباطاتی ترک ست ۲A در آغاز سال ۲۰۱۶ ، برنامه هایی که از طریق این ماهواره پخش می شوند، به ماهواره ارتباطاتی ترک ست ۴A انتقال داده خواهد شد.

با آغاز کانالهای تلویزیونی جدید، کانالهای این ماهواره از ۴۲۹ کانال به ۴۷۷ کانال افزایش خواهد یافت.

 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط