دانشگاه هامبورگ تورکولوژی را از رشته های تحصیلی خود خارج ساخت

110363
دانشگاه هامبورگ تورکولوژی را از رشته های تحصیلی خود خارج ساخت

دانشگاه هامبورگ در سال تحصیلی آینده رشته تورکولوژی را از رده رشته های قابل تحصیل خود خارج خواهد ساخت. 

واکنش ها به بخش اداری دانشگاه که بهانه های مختلفی مانند ناکافی بودجه و یا کمی علاقه و توجه را مطرح می سازد،  افزایش می یابد. 

اولین تظاهرات اعتراض آمیز ترتیب یافته از سوی سازمان های مدنی در ورودی دانشگاه هامبورگ ترتیب یافت. 

در این تظاهرات نماینده گان پارلمانی ترک تبار، آموزگاران و سیاستمداران آلمانی شرکت نمودند. 

این تصمیم دانشگاه هامبورگ که یکی از دو دانشگاهی است که در سال 18 الی 20 فارغ التحصیل داده و در آن آموزگاران زبان ترکی آموزش می بینند، از سوی نماینده گان احزاب سیاسی در آلمان نیز محکوم گردید. 

کاظم آباجی نماینده پارلمانی حزب حاکم سوسیال دموکرات در هامبورگ اعلام داشت زبان خارجی غنائت فرهنگی مهمی برای یک جامعه بوده و بعلت اینکه دانشگاهها خودگران هستند نمی توانند در تصمیمات دانشگاهها دخالت بکنند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط