مرکز آذربایجانشرقی مقام اول موسیقی محلی را ازآن خود نمود

109600
مرکز آذربایجانشرقی مقام اول موسیقی محلی را ازآن خود نمود

هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز صداوسیمای استان های ایران در بخش موسیقی وشعر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مجموع بررسی آثار هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی وتلویزیونی مراکز صداوسیمای استان ها در بخش موسیقی و شعر به تفکیک نوع موسیقی با رای هیات داوران مرکز آذربایجان شرقی و فارس مشترکا با 7 جایزه رتبه برتر این جشنواره را بخود اختصاص دادند.
سایر نتایج هجدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز صداوسیمای استان های ایران به شرح زیر می باشد:
در بخش موسیقی "محلی" آذربایجانشرقی موفق به کسب مقام اول شد.
همچنین استانهای آذربایجان شرقی و غربی مشترکا موفق به کسب مقام اول در شاخه موسیقی "بی کلام" شدند.
مرکز اردبیل نیز موفق به کسب مقام اول در بخش "تکنوازی" شد.
در بخش "ارکسترال" مقام اول به مرکز ایلام، در بخش "پاپ" مقام اول به مرکز کرمان، در بخش" کودک" مقام اول به مرکز قزوین، در بخش "هم آوایی" مقام اول به مرکز فارس و در بخش" همنوازی"مقام اول به مرکز خراسان رضوی تعلق گرفت.
همچنین در مجموع آذربایجان شرقی و فارس مشترکا با 7جایزه رتبه اول، مرکز قزوین با 4 جایزه رتبه دوم و مرکز کرمان و ایلام مشترکا هرکدام با 3 جایزه رتبه سوم را به خود اختصاص دادند. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط