انتخاب ترکیه به عضویت کمیته میراث فرهنگی یونسکو

انتخاب ترکیه به عضویت کمیته میراث فرهنگی یونسکو

ترکیه به عضویت کمیته میراث فرهنگی یونسکو برگزیده شد. 

ترکیه به عضویت کمیته بین حکومت های میراث فرهنگی یونسکو که در آن رقیب ایتالیا و فرانسه می باشد، انتخاب گردید. 

ترکیه در این کمیته که با کسب بیشترین میزان آرا به عضویت آن برگزیده شد، در سالهای بین 2014 الی 2018 خدمت خواهد کرد. 

این کمیته حراست از میراث های فرهنگی ناملموس مانند گویش ها، آداب و سنن، نمایشات، اطلاعات و تجارب مربوط به  ارزشهای فرهنگی و عناصر ذی ربط با آن و اماکن فرهنگی را مورد هدف قرار می دهد. 

کمیته میراث فرهنگی یونسکو همچنین از صلاحیت تصمیم گیری پیرامون ثبت 11 اثر تاریخی موجود در ترکیه در لیست ارزش های فرهنگی ناملموس برخوردار می باشد. 

ترکیه قبلا نیز در سالهای 2006 الی 2010 در کمیته مذکور انجام وظیفه کرده بود. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط