ترانه "Ey Sevgili" ساخته مورات ککیللی منتشر شد

مورات ککیللی هنرمند موسیقی راک و ترانه سرای مشهور ترکیه، ترانه "Ey sevgili" یکی از آثار سزائی کاراکوچ را تهیه نمود

1463436
ترانه "Ey Sevgili" ساخته مورات ککیللی منتشر شد

مورات ککیللی هنرمند موسیقی راک و ترانه سرای مشهور ترکیه که با سبک موسیقی و ترانه های موفقش دارای طرفداران بسیاری میباشد، ترانه "Ey sevgili" یکی از آثار سزائی کاراکوچ را تهیه نمود.

مورات ککیللی هنرمند موسیقی راک و ترانه سرای مشهور که 5 روز قبل ترانه را با اسم "هرگز نگو قسمت" (sakın kader deme) در سایتهای اینترنتی منتشر نمود، در مدت زمان کمی، از سوی هزاران تن مورد توجه واقه شد.

ککیللی با ابراز اینکه این ترانه را 10 سال قبل آماده کرده است، گفت: "علی رغم این، ترانه را منتشر نکردیم. در هر حال، درختی که زمانش نرسیده، میوه نمیدهد."

هنرمند، با اشاره به اینکه ترجیح داده اند که ترانه همزمان با افتتاح ایاصوفیه منتشر گردد، افزود: "بر روی این ترانه کار میکردیم و به اتمام رسیده بود. تنها زیاد سعی میکردیم که بهتر شود. سپس خبر افتتاح ایاصوفیه را شنیدیم و ترجیح دادیم که با افتتاح آن همزمان باشد."خبرهای مرتبط