انیو موریکونه آهنگساز معروف ایتالیایی بدرود حیات گفت

انیو موریکونه آهنگساز معروف ایتالیایی در 91 سالگی درگذشت

1449781
انیو موریکونه آهنگساز معروف ایتالیایی بدرود حیات گفت

انیو موریکونه آهنگساز معروف ایتالیایی در 91 سالگی درگذشت.

گفته شد، موریکونه که موسیقی متن فیلمهای معروف زیادی چون " خوب، بد، زشت "، " بخاطر یک مشت دلار " و " روزی روزگاری در امریکا " به وی تعلق دارد، در پلی کلینیکی که با شکایت شکستگی لگن تحت درمان قرار داشت، بدرود حیات کفته است.

رو در رو شدن با آثار موریکونه که در رم پایتخت ایتالیا بدنیا آمده بود، در بسیاری از انواع فیلمها، از فیلمهای ترسناک گرفته تا کمدی امکان پذیر می باشد.   خبرهای مرتبط