خواننده مشهور رپ امریکا نامزد ریاست جمهوری این کشور

کانیه وست خواننده مشهور رپ امریکا، اعلام داشت که برای ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا نامزد خواهد شد

1449311
خواننده مشهور رپ امریکا نامزد ریاست جمهوری این کشور

کانیه وست خواننده مشهور رپ امریکا، اعلام داشت که برای ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا نامزد خواهد شد.

وی طی پیغامی در حساب تویتتری اش گفت: "با ایمان به خداوند، با اتحاد دیدگاهمان و با تاسیس آینده مان، باید وعده های داده شده به امریکا را به حقیقت برسانیم. برای ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا نامزد خواهم شد."

الون ماسک مدیر عالی رتبه شرکت تسلا نیز خطاب به خواننده مشهور از جمله "از تو کاملا حمایت میکنم" استفاده نمود.

گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری در امریکا ماه نوامبر انجام خواهد شد.خبرهای مرتبط