​​​​​​​لئوناردو دی کاپریو انجمن یاری به متضررین کرونا را تشکیل داد

انجمن جمع آوری کمک های مالی که به تازه گی تشکیل یافته تاکنون موفق به تامین 12 میلیون دلار کمک بلاعوض شد

1390592
​​​​​​​لئوناردو دی کاپریو انجمن یاری به متضررین کرونا را تشکیل داد

لئوناردو دی کاپریو هنر پیشه معروف جهان شریک موسس صندوق غذایی آمریکا که بمنظور یاری به آسیب دیدگان از شیوع ویروس کرونا تشکیل خواهد یافت، خواهد شد.

اعلام گردید : با این صندوق به خانواده های کم در آمد ، سالمندان و خانواده های کودکانی که از مدارس کمک غذایی دریافت می کنند، از نظر مالی حمایت خواهد شد.

همچنین گفته شد : انجمن جمع آوری کمک های مالی که به تازه گی تشکیل یافته تاکنون موفق به تامین 12 میلیون دلار کمک بلاعوض شده و با موسسه کمکی موسوم به " World Central Kitchen " بطور مشترک فعالیت خواهد کرد.

" لورن پاول جابز همسر مؤسس فقید اپل، استیو جابز " که در بین پولداران خیر جهان قرار دارد و دی کاپریو یکی از بنیانگذاران صندوق غذایی آمریکا ضمن تشکر از نهادهای کمکی بعلت حمایت از این پروژه اعلام کردند : آنها با تعهدات تزل ناپذیر خود برای تغذیه نیازمندان و انسانهای بی دفاع به همه الهام بخشیدند. آنها مستحق حمایت های ما هستند.

وقف اپل و فورد در بین شرکت کنندگان در بسیج کمک های بالاعوض قرار دارند.خبرهای مرتبط