کنسرت زینب باستیک در آلمان

زینب باستیک خواننده جوان ترک در شهر کولن آلمان کنسرت اجرا کرد.

1331106
کنسرت زینب باستیک در آلمان

زینب باستیک خواننده جوان ترک در شهر کولن آلمان کنسرت اجرا کرد.

کنسرت خواننده جوان بسیار مورد توجه واقع شد.

زینب باستیک ترانه "فلاکت" را که از مهمترین ترانه های وی در راه به دست آوردن شهرتش بوده است را نیز به صدا درآورد.

وی که به مدت 2 ساعت بر روی صحنه بودف در پایان کنسرت، مورد تشویق بسیار قرار گرفت.خبرهای مرتبط