هنرمند مشهور پیانو و ترانه ساز ترک به مناسبت عید جمهوریت در ازبکستان کنسرت خواهد داد

تولویجان اوغورلو  پیانیست و ترانه ساز ترک، روز 29 اکتبر به مناسب عید جمهوریت، در تاشکند پایتخت ازبکستان دو کنسرت اجرا خواهد کرد

هنرمند مشهور پیانو و ترانه ساز ترک به مناسبت عید جمهوریت در ازبکستان کنسرت خواهد داد

تولویجان اوغورلو  پیانیست و ترانه ساز ترک، روز 29 اکتبر به مناسب عید جمهوریت، در تاشکند پایتخت ازبکستان دو کنسرت اجرا خواهد کرد.

اوغورلو، ابتدا در مراسمی که در سفارت ترکیه در تاشکند به مناسبت عید جمهوریت در روز 29 اکتبر ترتیب خواهد یافت، به روی صحنه خواهد رفت.

این هنرمند طی این کنسرت که مقامات عالی رتبه ازبکستان نیز در آن شرکت خواهند داشت، ترانه "آناتولی، کشور خورشید" را به صدا در خواهد آورد.

اوغورلو سپس نیز در کنسرتی که از سوی دفتر ترویج و فرهنگ تاشکند در سالن کنسرواتوار دولتی ازبکستان، یکی از معتبرترین سالنهای شهر، ترتیب خواهد یافت، به روی صحنه میرود. در این کنسرت که روز 30 اکتبر برگزار میشود، هنردوستان ازبک و همچنین جوانان شرکت خواهند کرد.خبرهای مرتبط