کلی بروک تعطیلات خود را در بودروم می گذراند

کلی بروک مدل، بازیگر و مجری انگلستانی، تعطیلات خود را در شهرستان بودروم موغلا می گذراند

کلی بروک تعطیلات خود را در بودروم می گذراند

کلی بروک مدل، بازیگر و مجری انگلستانی، تعطیلات خود را در شهرستان بودروم موغلا می گذراند. 

کلی بروک در خلیج های زیبای بودروم، محل تلاقی سبز جنگل و آبی دریای نیلگون، به گردش پرداخت. 

کلی بروک در ساعات صبح روز گذشته با کشتی تفریحی چوبی ار بندر بودروم گردش خود را از آغاز کرد. 

او در جزیره اوراک و خلیج های منطقه کارادا به گردش پرداخه و در ساعات عصر به بندر بازگشت. 

کارکنان آژانس گردشگری از بروک و دوست پسرش جرمی پاریسی استقبال کردند. 

کلی بروک کمی در میدان اسکله پیاده روی کرده و سپس از میدان شهرداری بودروم با تاکسی به هتل محل اقامتش رفت. 

این بازیگر معروف با رفتاری صمیمانه و خونگرم از پرسنل آژانس تشکر کرده و به خبرنگاران دست تکان داد. 

 

 خبرهای مرتبط